MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- SÖZLEŞMENIN TARAFLARI
SATICI : GALİPKAYNAR.COM AŞ. ….
ADRES: Teşvikiye Caddesi No: 45/1
Nişantaşı 34367 Şişli İstanbul
VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI :
TELEFON : 0212 241 22 41
Web Adresi: Galipkaynar.com
E-posta : info@galipkaynar.com

ALICI
Adı/Soyadı Varsa Ünvanı:
Adresi:
Telefon:
E-posta:

MADDE 2- SÖZLESMENIN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait Galipkaynar.com web sitesinden elektronik ortamda satın aldığı etkinlik bileti, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Galipkaynar.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME TARİHİ: Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme alıcı tarafından …………. tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası alıcının mail adresine mail gönderilecektir.

MADDE 4-MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN IFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: Mal/hizmet, alıcının teslimini talep etmiş olduğu ………. adresinde …………’a teslim edilecektir.

MADDE 5- SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLiKLERİ: Etkinliğin türü, konsepti, mekanı, vaadleri Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli Galipkaynar.com adlı web sitesindeki etkinlikler ya da haberler sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 6- ÖDEME PLANI: Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alici arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 7- CAYMA HAKKI: Alıcı, sözleşme konusu etkinliğin biletinin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa satışından itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcıya e-posta ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya satışı yapılan etkinliğe ait biletin aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde etkinlik bilet bedeli alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde etkinlik biletleri iade alınır. Fatura aslı/ Bilet gönderilmezse alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen etkinlik bileti teslimat ve kargo bedeli alıcı tarafından karşılanır.

MADDE 8- TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI: Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karsı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcıdan talep edebilir ve her koşulda Alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alici, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 9- YETKİLİ MAHKEME: İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

SATICI :

ALICI

Adi Soyadı: ……Tarih: ……